21. februar 2016

Bygningerne på begravelsespladsen

Allerede få år efter etableringen af begravelsespladsen i 1694 stod det klart, at det første stykke jord på Nørre Fælled snart ville blive for lille. Menigheden voksede fortsat - og samtidig blev de jødiske begravelser og følget ofte generet af forbipasserende, fordi pladsen lå åben og ubeskyttet.

I forbindelse med den første udvidelse af begravelsespladsen i 1704 blev der derfor opført et plankeværk, samtidig med at menigheden fik tilladelse til at bygge et hus til kapel og bolig for en opsynsmand samt et vaskehus til gøre de afdøde i stand før begravelsen. Det lille kapel og boligen lå ifølge optegnelser omtrent samme sted som det nuværende hus og søjlegang ligger.

Da København blev ramt af pesten
Kapellet blev anvendt ved begravelser, men allerede i 1711 fik det for en stund en helt anden brug. Den store pest ramte København, og byens sygehuse og lazaretter blev hurtigt overfyldt. Kapellet i Møllegade blev derfor brugt som jødisk lazaret under pesten. De jøder, der døde af pesten, blev også begravet her på pladsen.

Det er usikkert, hvor længe de første bygninger stod. På kort over Nørrebro fra 1804 kan man se, at der lå bygninger på samme sted som i dag. Her var der tale om et forhus mod Møllegade og en sidebygning mod begravelsespladsen, men i løbet af 1800-tallet må de gamle bygningers tilstand være blevet forværret.

Nye bygninger 
I hvert fald søgte man i 1872 om tilladelse til at bygge et interimistisk skur til at bruge som kapel. Samme år søgte arkitekt Vilhelm Tvede på menighedens vegne om byggetilladelse til at bygge et helt nyt kapel i forlængelse af en ny inspektørbolig. Han fik tilladelsen på betingelse af, at skuret blev revet ned.

Tvede tegnede begge bygninger, som blev opført i Møllegade i 1873 og suppleret med en mur i 1881. I 1886 åbnede Vestre Mosaisk Begravelsesplads, og pladsen her i Møllegade blev i de følgende år kun brugt til nogle få reserverede familiegravsteder indtil den sidste begravelse i 1967. Kapellet blev derfor sjældent brugt.

Boligen fra 1873 står der stadig, men kapellet blev revet ned i 1928, fordi det var blevet for dyrt at vedligeholde. Kapellet stod til venstre for huset, hvis man kigger ud mod Møllegade herfra. Det var næsten dobbelt så højt som boligen og havde indgang både fra begravelsespladsen og fra Møllegade.

Kapellet set fra Møllegade

Elementer fra det forsvundne kapel kan stadig ses genspejlet i den røde teglstensgavl på ejendommen Møllegade 10, som blev tegnet i 1901 af arkitekt Frederik Levy, som havde tegnet flere af menighedens bygninger.

Med Møllegade 10 bestræbte Levy sig på at skabe en arkitektonisk balance med det store kapel, og elementer af udsmykningen og de høje, buede "vinduer" i facaden låner derfor deres udtryk fra kapellets facader mod Møllegade 10 og pladsen.

Som erstatning for kapellet fik arkitekt Albert Oppenheim i 1928 til opgave at tegne et indgangsparti. Han tegnede derfor den åbne loggia - søjlegang - med smedejernslåge til venstre for huset, som stadig giver et kig ind på begravelsespladsen fra Møllegade.


Den nuværende mur omkring begravelsespladsen blev opført i 1907, tegnet af Frederik Levy. Huset, muren og selve begravelsespladsen anses for bevaringsværdige og blev fredet af staten i 1983. Huset og haven er i dag privat beboelse.
Copyright © 2016 Møllegade