20. februar 2016

Jødefejder og frihedsbrev

Ved starten af 1800-tallet havde der boet jøder i Danmark i over 150 år. Men selv om de via deres etableringer af fabrikker, butikker og virksomheder allerede havde præget det danske samfund, så var de langt fra fuldt integreret.

I modsætning til den øvrige befolkning måtte jøderne i 1700-tallet f.eks. kun bosætte sig i København med et gyldigt lejdebrev, og kun hvis de levede op til skrappe økonomiske krav eller drev virksomhed, hvor de i starten ikke måtte have kristne ansatte. Jøderne måtte ikke eje jord, de kunne ikke blive medlemmer af handels- og håndværkerlaug, deres børn måtte ikke gå i de kristne skoler og lære dansk, og de håndterede selv ægteskab og skilsmisser. De danske jøder levede derfor temmelig isoleret fra det øvrige samfund, som opretholdt en stor mistillid til den jødiske befolkning.

Men oplysningstidens vinde om frihed og lighed blæste også til Danmark, og i starten af 1800-tallet fik jøderne lov til at eje jord, aftjene værnepligt og etablere skoler med bl.a. dansk på skemaet. De nye vinde blev i høj grad hjulpet på vej af en gruppe reformivrige danske jøder, som arbejdede bevidst på at lade menigheden integrere i det danske samfund, hvoraf M. L. Nathanson var en af de fremmeste. Hans grav findes på G-16-16.

1813-1817: Den litterære jødefejde
Men man oplevede også alvorlige tilbageslag. Danmark oplevede i 1813 både en statsbankerot og de negative konsekvenser af alliancen med Napoleon, og i skyggen af disse begivenheder voksede en bølge af antisemitisme frem.

Antisemitiske skrifter oversat fra tysk beskyldte bl.a. jøderne for ikke at opfylde deres moralske og borgerlige pligter, mens andre artikler og tidsskrifter krævede, at de danske jøder blev tvangskonverteret til kristendommen og påstod, at de var grunden til landets dårlige økonomi. Til gengæld udgav både markante jøder samt bl.a. forfattere som Jens Baggesen og Steen Steensen Blicher skrifter og pamfletter til forsvar for jødernes ligestilling.

Selv om den første danske jødefejde kaldes litterær, så førte den også til voldelige overfald, og mange danske jøder afholdt sig fra at vise offentligt for ikke at blive overfaldet fysisk eller verbalt af menneskemængder.

1814: Det jødiske frihedsbrev
For den enevældige kong Frederik 6. understregede den litterære jødefejde, at der var behov for at få jødernes fremtidige retsstilling i riget fastslået.

Med en kongelig lov (en anordning) af 29. marts 1814 gav Frederik 6. således jøderne stort set de samme fulde borgerrettigheder som den øvrige befolkning – eller hvad vi i dag ville kalde dansk statsborgerskab. Jøder, som var født i Danmark eller havde erhvervet sig lejdebrev, fik hermed lov til at ernære sig ”på enhver lovlig måde”. Til gengæld måtte de underkaste sig den borgerlige lovgivning inden for bl.a. skolegang, arveforhold og civilret. Samtidig skulle menighedens overrabbiner udnævnes af kongen, mens der også blev indført en jødisk konfirmation. Så der var tale om en frihed fyldt med pligter.

Men for de danske jøder var og er den kongelige anordning en af de mest markante begivenheder her i landet. Dens 200 års jubilæum blev fejret i 2014, hvor overborgmester Frank Jensen i sin tale sagde: ”Det er den mest vellykkede integration overhovedet i Danmarks historie.”

1819-1820: Den korporlige jødefejde
Frihed og integration var dog ikke nok til at dulme de hadske strømninger imod jøderne i befolkningen. Den elitære og litterære jødefejde levede videre i årene efter det jødiske frihedsbrev, men i 1819 var det den brede befolknings modstand mod jøderne samt den økonomiske krise, der førte til optøjer.

Den 4. september opfordrede plakater i København til voldelige handlinger og uro for at skaffe ”sig af med jødepakket”, og de fik hurtigt vind i sejlene.  I flere dage drog store menneskemængder gennem København og raserede jødiske butikker og smadrede vinduer til jødiske lejligheder.

Kongen slog hårdt ned på urolighederne og indførte undtagelsestilstand. Men selv om militæret blev sat ind, og der blev truet med dødsstraf, blussede uroen op igen med jævne mellemrum gennem 1820 og skabte stor frygt blandt de danske jøder, som måtte gemme sig i kældre for at undgå overfald.

Den korporlige jødefejde fik også store konsekvenser for de danske jøders fremtid. Trods de nye borgerrettigheder følte mange sig ikke tilstrækkeligt sikre i Danmark, og en række fremtrædende jøder lod i de følgende år deres børn konvertere til kristendommen – herunder menighedens leder, M. L. Nathanson.
Copyright © 2016 Møllegade