21. februar 2016

MB-74 Salomon Grün

Salomon Grün blev født i 1810 i Polen og kom til København i 1844, hvor han ernærede sig som skræddermester. Han var gift med Sarah Cohen, og de fik syv børn.

Paul Hammerich beskriver i sin krønike om jøderne i Norden om Salomon Grün, at det var en tysk embedsmand, som tildelte familien efternavnet Grün: 

”I slutningen af 1700-tallet besluttede preusserne, at jøderne skulle bære familienavne akkurat som ordentlige kristne mennesker. Hver families overhoved skulle melde sig til den lokale øvrighed, og dér i køen foran kæmnerens skrivebord stod en jøde i slidt, grønskimlet kaftan," beretter Paul Hammerich og skriver videre:

"Tyskeren så op og ned ad ham, krattede med blækpennen i protokollen og erklærede, at han fra dags dato hed Jitzrock Des Grünen – Den Grønne Jødefrakke. Det blev snart forkortet til det blækbesparende Grün.”

Salomon Grün døde i 1893 og blev begravet i Møllegade i grav MB-74 side om side med sin Sarah.
Copyright © 2016 Møllegade