20. februar 2016

MG-53 Abraham Hertz

Abraham Hertz blev født i København i 1799. Han etablerede i 1821 garveriet og læderfabrikken Hertz Garveri & Skotøjsfabrik i Prinsensgade.

Abraham Hertz var gift med Adelaide Meyer, og de fik sammen 11 børn. Sønnen Meyer Hertz overtog farens virksomhed og fortsatte den i eget navn, M. Hertz’ Garveri. Fabrikken flyttede i 1875 til Jagtvej 211, hvor Meyer Hertz havde sin villa ud mod Jagtvej på det dengang stadig meget landlige Østerbro.

M. Hertz' Garveri (1888)
Firmaet fusionerede i 1918 med M.I. Ballins Sønner og blev til Ballin & Hertz og senere lukket ned i 1974. Fabrikken på Jagtvej blev revet ned i 1987, og der er kun bevaret et par mure fra Meyer Hertz’ villa. Men grunden huser nu andelsboligforeningen Garvergården, så fabrikkens virke lever på den måde videre.Abraham Hertz var repræsentant i Mosaisk Troessamfund og blev formand i 1860. Han døde i 1875, samme år som fabrikken flyttede til Jagtvej. Det er grav MG-53.

Copyright © 2016 Møllegade