20. februar 2016

X-16 Salomon Salomonsen

Salomon Salomonsen blev født i Nyborg i 1695 og var søn af Rösche Isaac og Marcus Lazarus Levin. Hans far var tidligere indvandret og flyttet til København, men fik så tilladelse til at etablere sig som tobakshandler og tobaksspinder i Nyborg og siden Odense og flyttede derfor til Fyn. Forældrene er begravet på den jødiske begravelsesplads i Fredericia.

Salomon Salomonsen fik lejdebrev og flyttede til København i 1719, hvor han blev kaldt Salmon Nyborg, og i 1725 fik han borgerskab. Han fulgte i sin fars fodspor og etablerede sig som tobaksspinder og købmand. Han var i 1730 også med til at stifte Begravelsesselskabet på et tidspunkt, hvor der var knap 350 jødiske indbyggere i København.


Han var gift med Sara Fürst og efter hendes død Sara Ruben og fik i alt 14 børn. Salomon Salomonsen er stamfar til slægten Salomonsen i Danmark, som i ottende led blandt andre tæller sangerinden Sanne Salomonsen.


Salomon Salomonsen døde i 1767 og er begravet i X-16-67.
Copyright © 2016 Møllegade