20. februar 2016

X-3-3 Bella Mariboe, f. Henriques


Bella Henriques blev født i København i 1761, og hun blev i 1779 gift med grosserer Moses Levin Mariboe. De fik fire børn.

I 1791 købte Moses Mariboe et landsted i det bakkede område uden for København, hvor svenskerne i 1600-tallet havde slået lejr, da de belejrede København. Året efter lod han landstedet flytte fra en beliggenhed ved Utterslev Torv til stedets nuværende sted med udsigt over København.

Familien Mariboe tilbragte deres somre på landstedet, som Moses navngav Bellahøj efter sin hustru.

Bella Mariboe kom dermed til at give navn til bydelen Bellahøj – og meget senere det første Bella Center, som i dag hedder Grøndal Multicenter, mens kongrescenteret har taget navnet Bella med til det nye kompleks på Amager. Ægteparret Mariboes gamle landsted Bellahøj er i dag restaurant, mens haven er en del af Bellahøjparken.

Bella Mariboe døde allerede i 1796 og hviler i grav X-3-3 i Møllegade. Moses Mariboe giftede sig efterfølgende med Bellas søster Rose Vilhelmine Henriques, og 12 år senere konverterede de begge til kristendommen.
Copyright © 2016 Møllegade