19. februar 2016

X-6 David Israel


Gravstenen til minde om David Israel er den første jødiske gravsten i det nuværende danske rige. 

David Israel var søn af Israel Salomon Levy, som var den første jøde, der lovligt bosatte sig i København. David Israel var juvelhandler og døde ung i 1693, selv om hans fødselsår ikke kendes. David Israel blev begravet her, fordi familien havde svært ved at transportere hans lig til begravelsespladsen i Altona, hvor de herboende jøder indtil da blev begravet. Man fik derfor lov til at begrave ham her, langt uden for Københavns volde.

Først året efter -  i 1694 - købte menigheden den første jordlod rundt om David Israels grav, og begravelsespladsen blev etableret.

På gravstenen står der bl.a.:
Herunder hviler den trofaste, udmærkede mand David, søn af den afdøde Jechiel af Levis stamme. En yngling af år, men en olding i visdom. Herren havde velsignet ham med alt. Han udførte Israels pligter i rigeste mål; de faderløse havde stedse i ham en trofast beskytter, han opholdt dem, der granskede i læren og vederkvægede de trængende ved sine rige gaver. (Overs. Elias Levin)


Copyright © 2016 Møllegade