21. februar 2016

A-13-49 Martin Alfred Meyer

Martin Alfred Meyer blev født i København i 1839 og blev cand.jur i 1863. Seks år senere blev han overretssagfører. Han virkede som juridisk rådgiver for Mosaisk Troessamfund.

Han var gift med Louise Mariane Rosalie Friedlænder. De fik seks børn, men Louise døde tidligt i en alder af 40 år. På det tidspunkt var datteren Betzy 15 år gammel.

Betzy Meyer og studiekammeraten Agnes Klingberg blev de to første kvindelige ingeniører i landet i 1897, og Betzy Meyer fik en flot 1. karakter ved sin eksamen. I 1885 var Nielsine Nielsen blevet den første kvindelige læge, men da Betzy og Agnes blev ingeniører 12 år senere, blev det blot lakonisk omtalt i Ingeniøren, at "Blandt de nye Kandidater i Kemi findes 2 Kvinder; det er første gang, at kvindelige Kandidater ere udgaaende fra Læreanstalten."

Faren Martin Alfred Meyer døde i 1915 og er begravet i A-13-49
Copyright © 2016 Møllegade