21. februar 2016

A-13-35 Joel Ballin


Joel Ballin blev født i Vejle i 1822, men siden uddannet på Kunstakademiet i København, hvor han startede som 11-årig. Han var søn af lysestøber Joseph Joel Ballin og Hanne Behrend.

Han uddannede sig som kobberstikker via ophold i Leipzig, Paris og London, hvor han i øvrigt kaldte sig John Ballin. I Leipzig medvirkede han til at udvikle den nyopfundne kemitypi til fremstilling af klichéer, sammen med den danske fotograf Christian Piil.

I 1850 var han endelig uddannet kobberstikker i Paris og fik økonomisk støtte fra både Kunstakademiet og Kulturministeriet, så han i september samme år kunne rejse hjem til København og gifte sig med Helene Levin. De fik to børn, Adrienne og Azzur.

Joel Ballin døde i 1885 og er begravet i A-13-35 – side om side med Helene.
Copyright © 2016 Møllegade