21. februar 2016

A-13-5 Julius Meyer

Julius Meyer var født i Randers i 1845 (eller muligvis 1847), men drog som ung til USA for at drive forretning. Han kom hjem til Danmark i 1876 efter at have drevet forretning i New York i 11 år. Han var da 29 år, men var i USA blevet indviet i Odd Fellow Ordenen og var selv med til at stifte en loge i New York og blev denne loges overmester.

I København tog Julius Meyer initiativ til at indføre Odd Fellow Ordenen i Danmark, og i 1878 blev den første danske loge stiftet. Julius Meyer stiftede flere loger i Danmark, herunder den nuværende Columbus Loge nr. 11, som holder til i Odd Fellow Palæet i Bredgade. Julius Meyer indførte også Rebekka-logerne for kvinder.

I dag har Odd Fellow i Danmark 112 broderloger og 94 søsterloger med i alt knap 15.000 medlemmer.

Julius Meyer var ugift. Han døde i 1885 og er begravet i A-13-15 i Møllegade.


Copyright © 2016 Møllegade