21. februar 2016

G-15-20 Aron Meyer Goldschmidt

Aron Meyer Goldschmidt blev født i København i 1792. Han opnåede borgerskab i både København, Vordingborg, Næstved og Roskilde og ernærede sig som købmand, nålemager og handelsmand.

Han var gift med Lea Roskilde, og de fik seks børn. Deres ældste søn var forfatteren Meïr Aron Goldschmidt, som betegnes som tidens klart største dansk-jødiske forfatter.

Meïr Aron Goldschmidt var medstifter af det politisk-satiriske ugeblad Corsaren og skrev en række store udviklingsromaner – herunder ikke mindst ”En jøde”, som for første gang gav danskerne et indblik i den ortodokse jødes liv og hverdag. Han fik store roser fra kritikerne – men til gengæld en del negativ negativ kritik fra sine jødiske trosfæller, som dels så det som uklogt at fremhæve jøderne – og dels følte de sig måske ramt af romanens små spidse træfninger mod dem.

Forfatterens far Aron Meyer Goldschmidt døde i 1848 og er begravet i G-15-20 i Møllegade. Hustruen Lea boede i hvert fald nogle år hos sin ældste søn. Hun døde i 1870 og er begravet ved siden af sin mand, mens Meïr Aron Goldschmidt er begravet på Mosaisk Vestre Begravelsesplads.
Copyright © 2016 Møllegade