21. februar 2016

G-15-1 Moses Delbanco

Moses Delbanco blev født i København i 1784. Han blev cand.jur i 1805 og virkede derefter som juridisk rådgiver og sekretær for menigheden til sin død. Han var desuden en kendt sagfører for både under- og overretterne og blev kancelliråd i 1834.

Moses Delbanco blev gift med Beate Kalkar i 1812, og de fik fem børn. Men i 1822 besluttede Moses Delbanco at lade børnene døbe i Garnisonskirken. Det skete få år efter jødefejderne i København, og mange andre danske jøder gjorde det samme, men hverken Moses og Beate selv konverterede.

Moses og Beate Delblanco hviler side om side i Møllegade, det er grav G-15-1 og G-15-2.
Copyright © 2016 Møllegade