21. februar 2016

H-3 Salomon Soldin

Salomon Soldin blev født i 1774 i København. Hans forældre Israel og Malka Soldin var indvandret fra Tyskland. Salomon Soldin var boghandler i sin bror Abraham Soldins butik, før han i 1808 overtog bladet Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, som blev et af tidens førende. 

Salomon Soldin skrev selv i bladet sammen med personligheder som Christian Molbech og N.F.S. Grundtvig – og han skrev også flere bøger om bl.a. Napoleon.

Salomon Soldin var gift med Hanne Ruben. De havde ingen børn. Salomon Soldin er begravet i H-3-28 og Hanne lige ved siden af ham.
Copyright © 2016 Møllegade