21. februar 2016

H-3 Abraham og Rose Soldin


Gennem århundrederne har tidens tand gjort mange af de tusindvis af gravsten på den jødiske begravelsesplads i Møllegade svære at tyde. Men i 2016 blev de store gravsten, som markerer Abraham og Rose Soldins grave, nænsomt og smukt restaureret. 


Restaureringen blev foretaget på vegne af en stiftelse, hvis formål er at stille boliger til rådighed for enlige kvinder over 50 år med bopæl i København. Det er en stiftelse, vi snart vender tilbage til.


Der hersker uenighed om, hvorvidt Abraham Soldin blev født i danske Altona eller i København. I hvert fald skete det i 1769, og han levede det meste af sit liv i København. 


Tidligt i det nye århundrede blev han i februar 1800 gift med den jævnaldrende Rose Wallich fra København. De fik fra 1801 til 1806 fire børn - to piger og to drenge. Abraham Soldin var boghandler og drev sin forretning på hjørnet af Fortunstræde og Admiralstræde -  i den samme bygning, hvor familien boede.


På dette tidspunkt havde de danske jøder i 150 år kæmpet for at blive ligestillet i det danske samfund. Der var mange positive fremskridt i netop de år, hvor Abraham og Rose Soldin stiftede familie.


Men i 1813 angreb antisemitiske skrifter jøderne. Fremtrædende forfattere som Steen Steensen Blicher forsvarede skriftligt jøderne i det, der bliver kaldt den litterære jødefejde fra 1813 til 1817.


I 1819 førte den brede befolknings modstand mod jøderne samt en økonomisk krise til optøjer. I flere dage drog store menneskemængder gennem København og raserede jødiske butikker og smadrede vinduer til jødiske lejligheder. Der blev slået hårdt ned på urolighederne, som kaldes den korporlige jødefejde.


Selv om de danske jøder i 1814 havde fået nye borgerrettigheder, følte mange sig ikke tilstrækkeligt sikre i Danmark, og en række fremtrædende jøder lod i de følgende år deres børn konvertere til jødedommen. Blandt disse var Abraham og Rose Soldin. Den 29. april 1820 lod de deres fire børn konvertere og gav dem efternavnene Soldenfeldt.

Den ældste søn Ferdinand Vilhelm Soldenfeldt blev partner i sin fars boghandel, som de drev sammen til farens død. Ligesom de små børn havde fået nyt navn, kom boghandlen nu til at hedde F.V. Soldenfeldt og blev udvidet med en omfattende forlagsvirksomhed. Det var især indbringende, at forlaget fik eneret på at sælge skudsmålsbøger – de bøger tyende skulle forevise, når de skiftede job.


Soldins anden søn var Joseph Soldenfeldt. Han blev cand.jur og fik en flot karriere i den danske stats tjeneste, hvor han først blev kancelliråd og senere justitsråd. Som pensionist arbejdede han i sin brors virksomhed. De to ugifte brødre boede hele deres liv sparsommeligt sammen i bygningen i Fortunstræde.


I 1881 stiftede brødrene Soldenfeldts legat, som efter deres død blev brugt til Soldenfeldts Stiftelse. Ferdinand døde i 1881, Joseph ti år senere. Deres samlede formue blev opgjort til 1,75 millioner kroner, hvilket svarer til mere end 130 millioner i nutidskroner.


Deres stiftelse skulle sikre boliger for værdige og trængende aldrende lærerinder, husjomfruer, syersker samt tjenestepiger. Ved Sortedams Sø blev der derefter oprettet en stor, firfløjet og strengt symmetrisk bygning af H. B. Storck, som var inspireret af middelalderarkitektur og renæssance. 


Soldenfeldt Stiftelse er i sin aktuelle form udelukkende for enlige kvinder over 50 år med aktuel bopæl i Københavns Kommune. Den store bygning med den fantastiske beliggenhed rummer i dag 99 lejligheder. 


Terrakotta-medaljonerne på facaden fremstiller de dyder, som man formodede, at de oprindelige beboere besad – for eksempel mådehold, flid, tro, håb, kærlighed og klogskab. De blev udført af billedhuggeren Carl Aarsleff.


125 år efter Joseph Soldenfeldts død, og næsten 250 år efter, at Abraham og Rose Soldin blev født, betalte Soldenfeldts Stiftelse i 2016 for restaureringen af de to gravsten, som i Møllegade er markeret med H-3-12 og H-3-13.

Copyright © 2016 Møllegade