21. februar 2016

H-4-15 Moses Abraham Hannover

Moses Abraham Hannover blev født i 1790 i Altona, hvor hans forældre havde været bosat siden midten af 1700-tallet. Han indvandrede til København i 1807.

Moses Hannover kom i lære hos Jacob Salomon Meyer og etablerede senere firmaet Hannover og Nathanson sammen med Nathan Nathanson, som var Mendel Levin Nathansons bror. Han etablerede senere en hattefabrik sammen med David Amsel Meyer, selv om hans primære virke var vekselerforretningen.

Moses Hannover blev gift med Fanny Goldschmidt i 1814, og de fik fem børn. De er begravet side om side i Møllegade i H-4-15 og H-4-16.
Copyright © 2016 Møllegade