21. februar 2016

J-12-16 Gottlieb Siesby

Gottlieb Siesby (ell. Siesbye) blev født i København i 1803. Han var blandt de første, som blev undervist på den mosaiske drengeskole oprettet af Mendel Levin Nathanson.

Gottlieb Siesby kom i skomagerlære og blev mester i 1826, men blev senere journalist, redaktør og digter. Hans syngespil Robinson blev opført på Det Kongelige Teater.

Han var en ivrig fortaler for en fri forfatning i 1840erne og blev senere medejer af avisen Flyveposten, som han dog måtte lukke grundet økonomiske trængsler.

Gottlieb Siesby var gift med Eva Bendixen, de fik sønnen Oscar i 1828. Gottlieb Siesby døde i 1884 og er begravet i Møllegade i J-12-16 ved siden af sin hustru, som døde syv år før ham.
Copyright © 2016 Møllegade