21. februar 2016

J-12-20 Philip Gerson Philipsen

Philip Gerson Philipsen blev født i København i 1812. Han stod i lære hos Gerhard Bonnier og  etablerede i 1834 sin egen boghandel og blev senere forlægger.

Som forlægger var hans mål at gøre videnskabelige værker mere tilgængelige og populære for et bredt publikum. Hans forlag P. G. Philipsens Forlag fik stor succes og udgav også bøger om nationaløkonomi, handel og religion.

Philip Gerson Philipsen boede i 1845 sammen med sine to ugifte brødre Meyer og Moritz, men blev selv gift to gange. Først med Thora Levy, men hun døde godt et år efter brylluppet. Derefter blev han gift med Bella Nathanson, som sammen med sønnerne fortsatte virksomheden efter P. G. Philipsens død i 1877.

Forlaget blev nogle år senere en del af Det Nordiske Forlag, som kort efter fusionerede med Gyldendal.

Philip Gerson Philipsen er begravet i Møllegade i J-12-20 side om side med Bella, som døde i 1912.
Copyright © 2016 Møllegade