21. februar 2016

J-27 Genizah, Torahgrav

Ifølge jødisk tradition må genstande, hvor Guds navn er nævnt, ikke ødelægges. Derfor bliver slidte eller ødelagte Torah-ruller, bønnebøger, breve etc. opbevaret eller begravet til evig tid. 

Resterne af støbejernsgitteret viser stedet, som på hebraisk kaldes Genizah.
Copyright © 2016 Møllegade