20. februar 2016

MG-58 Harriet Camilla Brandes, f. Salomonsen

Harriet Camilla Brandes blev født i København i 1856 som datter af Moritz Samuel Salomonsen og Frederikke Abrahamson. Hun voksede op i en meget velhavende familie, for hendes far var både handelsmand, kommerceråd og generalkonsul.

Allerede som 16-årig giftede hun sig i 1873 med den 10 år ældre Edvard Brandes, som dermed fik løst sine egne økonomiske udfordringer. Edvard Brandes skulle senere blive dr.phil, forfatter og politiker – og ikke mindst medstifter af dagbladet Politiken og efter Viggo Hørups død også chefredaktør.

Edvard Brandes advarede efter to måneders ægteskab sin bror Georg mod selv at gifte sig. ”Det er en umulig form, menneskene har opfundet for deres samliv og propagation, som for dannede mennesker er ligeså urimelig som religion, krig og andre fantasterier,” skrev Edvard Brandes.

Harriet og Edvard Brandes fik to døtre, Hetna født i 1876 og Vanda født i 1878. Men allerede året efter tog Harriet Camilla Brandes sit eget liv med blåsyre, fordi hun havde haft en affære og frygtede at miste børnene. Hun var da bare 22 år gammel, og i Mosaisk Troessamfunds protokol bemærkes det, at hun var ”pludselig død…”

Hun er begravet i Møllegade i grav MG-58.
Copyright © 2016 Møllegade