20. februar 2016

MG-65 Jacob Heinrich Moresco

Jacob Heinrich Moresco blev født i København i 1828. Hans far Maximilian Moresco var omkring 1820 indvandret fra Haag og blev gift med Adelaide Italiaender året før Jacob Heinrichs fødsel.

Jacob Heinrich Moresco blev uddannet inden for manufaktur i bl.a. Paris og stiftede i 1856 aktieselskabet I. Moresco, som skulle blive førende i damekonfektion langt ind i det følgende århundrede. Efter i starten at have fokuseret på overklassen, lod Jacob Moresco efter nogle år sit fokus skifte til middelklassen. Han havde egne systuer, og hans firma blev hurtigt det største i Norden for tilvirkning af damekonfektion. Firmaet har siden 1975 været en del af Birger Christensen A/S.

Adelaide
Jacob Moresco opførte et børnehjem i Ordrup, hvor han selv i 1871 købte en stor villa, som fik navnet ”Adelaide” – formentlig efter hans mor. Villaen blev efter Jacob Morescos død overtaget af nevøen Carl Moresco og i 1943 overtaget af Gentofte Kommune. I dag ligger pensionistboligerne Adelaide på det sted, hvor villaen og haven lå.

Jacob Moresco var ugift og døde i 1906 i 50-året for etableringen af virksomheden, som på det tidspunkt beskæftigede over 3000 personer. Han havde da gjort meget for at støtte sine medarbejdere, blandt andet ved at oprette en personlig pensionskasse til de faste funktionærer og legater til syerskerne.

Samme år malede Laurits Tuxen maleriet ”Man rejser sig fra bordet”, hvor scenen er en fest hos Jacob Moresco på Adelaide, og hvor en lang række af tidens mest prominent erhvervsfolk og politikere optræder.

Laurits Tuxen: ”Man rejser sig fra bordet”
Jacob Moresco er begravet i MG-65. Politiken skrev i nekrologen bl.a. ”Han var noget i Retning af et Symbol, Typen på den selvskabte Millionær, repræsenterende Kapitalen i dens mest rendyrkede Skikkelse.”
Copyright © 2016 Møllegade