20. februar 2016

MG-9 Naphtali Cohn

Naphtali Cohn blev født i Frankfurt am Main i 1888. Han blev student fra Slomanns Skole og blev cand.jur i 1912, men studerede også både filosofi og fremmede sprog under sin studietid. I 1911 fik han universitetets guldmedalje for en afhandling om forholdet mellem Lockes og Kants erkendelsesteori.

Naphtali Cohn blev overretssagfører i 1915 og højesteretssagfører i 1920. Han var samtidig en flittig juridisk forfatter og udgav allerede som studerende Folkeretskilder i 1911 sammen med sin bror Georg Cohn. De to brødre stiftede senere Juridisk Tidsskrift sammen med E. Oldenburg. Naphtali Cohns juridiske område blev især formueretten, og han blev i 1918 dr.jur på en afhandling om formueret.

Han var gift med Minna Ansbacher. Naphtali døde allerede i 1937 som 49-årig og blev begravet i Møllegade. Det er grav MG-9.

På hans gravsten står bl.a.:
”I sin bedste alder gik denne fromme mand bort, hans livsværk blev brat afbrudt i midten (…) Love for staten udarbejdede og kommenterede han med skarpsindighed. En pryd var han for sit folk.” (Overs. Elias Levin)

Fire grave til venstre for Naphtali Cohn ligger Emilie Perlstein, som blev begravet i 1967 og dermed blev den sidste, der blev stedt til hvile på begravelsespladsen.
Copyright © 2016 Møllegade