21. februar 2016

J-17-4 Simon Levin Simonsen

Simon Levin Simonsen blev født i København i 1808 som søn af Levin Simonsen og Ester Henriques.

Hans far, Levin Simonsen, kom fra Parchim i Mecklenburg, hvor han havde arvet en betragtelig sum penge fra sin far. Han kom til København i 1798 og ernærede sig som hosekræmmer, grosserer og havde en stor manufakturhandel, ligesom han var medejer af Maglekilde Papirfabrik i Roskilde.

Simon Levin Simonsen arbejdede selv som handelsagent. Hans søstre Eva og Henriette var gift med brødrene Meyer Herman Bing og Jacob Herman Bing, som drev den store papir- og kunsthandel H. I. Bing & Søn. De to Bing-brødre kontaktede Simon Levin Simonsen og bad ham om en oversættelse af den populære tyske bog Der Struwwelpeter af Heinrich Hoffmann.

Simon Levin oversatte bogen og tilføjede også tre egne fortællinger, ligesom han også selv lavede nye illustrationer. Der Struwwelpeter endte med at hedde Den Store Bastian, som kom i flere danske udgaver og siden blev solgt i over 300.000 eksemplarer på dansk.

Simon Levin Simonsen var gift med Thora Bloch. De fik datteren Betzy. Simon Levin Simonsen døde i 1879 og hviler i Møllegade i grav J-17-4 ved siden af Thora.

Se filmen om brødrene Meyer og Jacob Bing
Copyright © 2016 Møllegade