20. februar 2016

MB-16 Joseph Levin Simonsen

Joseph Levin Simonsen blev født i 1814 i København og døde samme sted i 1886. Han var gift med Julie Fürst, som var fra Hamburg, og de fik sammen 11 børn.

Joseph Levin Simonsen var cand.jur og blev landsretsagfører i 1851. Han blev anset for at have en meget skarp forståelse for de juridiske spidsfindigheder, og hans juridiske holdninger blev anset for at være autoritative. Han fungerede også som menighedens juridiske rådgiver og sekretær.

Han hviler i MB-16. Til venstre for stenen hviler tre af parrets ugifte døtre.
Copyright © 2016 Møllegade