21. februar 2016

A-8 Moritz Levy

Ved Moritz Levys grav står begravelsespladsens største mindesmærke. Det er ellers jødisk skik, at der i døden ikke gøres forskel på rig eller fattig, men Moritz Levys gravsten ved grav A-8 må siges at gøre en markant undtagelse fra den skik.

Moritz Levy voksede ellers op i trange kår, men blev handelsmand i Dansk Vestindien og senere ansat i Finansministeriet og Nationalbanken. Han blev kongelig nationalbankdirektør i 1861 og bestred den stilling til sin død i 1892.

Moritz Levy var en ivrig reformator af Nationalbanken, og han formåede at gøre den tidssvarende. Han var fortaler for en møntreform og var derfor den danske ansvarlige for den skandinaviske møntreform af 1873, hvor kroner og ører afløste rigsdaler og skilling. Fra 1873 til -76 var Moritz Levy også konstitueret som møntdirektør og havde det konkrete ansvar for udmøntning af kronemønten og inddragelse af rigsmønten.

Moritz Levy var gift med Emilie Frederikke Wagner. De fik seks børn og hviler side om side i grav A-8.


Copyright © 2016 Møllegade