21. februar 2016

C-2-15 Beline Hertz

Beline Hertz blev født Salomonsen i København i 1759. Hun blev gift med Philip Hertz, som efter at have ernæret sig som manufakturhandler blev bagermester.

Sammen fik parret seks børn, men allerede da det yngste barn Henrik Hertz var halvandet år gammel, døde Philip Hertz. Han ligger begravet i X-18-15-7.

Beline Hertz var nu alene med børnene, men tog uden tøven selv affære. Hun overtog simpelthen bageriet og drev det videre med stor succes, før det brændte ned under det engelske bombardement af København i 1807.

Belines yngste søn Henrik Hertz blev en stor forfatter og var en nær ven af Johan Ludvig og Johanne Luise Heiberg. Han skrev flere roller specifikt til Johanne Luise Heiberg, men huskes især for komedien Sparekassen og den romantiske tragedie Svend Dyrings Hus. Henrik Hertz konverterede i øvrigt selv til kristendommen, som et større antal danske jøder gjorde i årene efter de to jødefejder i København.

Beline Hertz døde i 1814. Hun er begravet i grav C-2-15, men gravstenen eller mindesmærket findes ikke længere, ligesom det gælder for mere end halvdelen af de begravede i Møllegade.
Copyright © 2016 Møllegade