21. februar 2016

E-5-19 Sara Levin, f. Levy

Sara Levin blev født i Fredericia i 1730 som datter af købmanden Marcus Moses Levy. Hun blev gift i Fredericia med Joseph Levin, som var født i Rendsborg i Slesvig-Holsten og var købmand og juveler.

Ægteparret Levin fik tre sønner, Samuel, Heyman og Marcus. Joseph Levin døde i 1797, og Sara Levin overtog forretningen sammen med to af sønnerne.

Sara Levin flyttede til København i 1815 og døde som 97-årig i 1827. Hun er begravet i E-5-19.
Copyright © 2016 Møllegade