21. februar 2016

G-2 Eva Hahn, f. Henriques

Eva Henriques blev født i København i 1799 som datter af silke- og klædekræmmer Moses Ruben Henriques og Rachel Henriques.

I 1825 blev hun gift med Isaac Selig Hahn, som var formand for repræsentantskabet for Mosaisk Troessamfund og to år tidligere havde grundlagt en vekselerer- og bankierforretning i Købmagergade.

Isaac Selig Hahn døde i 1842, men Eva Hahn overtog firmaet, som blev drevet af svigersønnen Jacob Simonsen og fik navnet I. S. Hahns Enke ApS. Det blev drevet af familien i mange år, og blev først opløst i 2003, da det fusionerede med et andet investeringsselskab.

Eva Hahn er begravet i G-2-11 ved siden af ægtemanden Isaac Selig Hahn.
Copyright © 2016 Møllegade