21. februar 2016

H-4-33 Gerhard Bonnier

Gerhard Bonnier blev født i Dresden i 1778. Dengang hed han dog Gutkind Hirschel, men tog navneforandring til det franskklingende Bonnier-navn efter en fransk adelsmand.

Han kom til København i 1801 og etablerede sig i 1804 som boghandler med lejebibliotek og drev forretning på forskellige adresser omkring Købmagergade. Gerhard Bonnier oprettede senere et forlag og blev avisudgiver.

Gerhard Bonnier giftede sig i 1803 med Esther Elkan, og de fik 11 børn. I 1837 sendte Gerhard Bonnier den 17-årige søn Albert til Sverige for at etablere en boghandel og et forlag, som med tiden blev Nordens største mediedynasti – Bonniergruppen – med interesser i bøger, aviser, magasiner, film, internet, radio og tv i 14 lande.

Bonniergruppen fejrede sit 200 års jubilæum i København i 2004 med henvisning til starten på Gerhard Bonniers forretning i 1804, selv om koncernen juridisk hører hjemme i Sverige. Femte generation af Bonnier-familien indgår stadig i ledelsen.

Gerhard og Esther Bonnier er begravet i Møllegade i H-4-33 og H-4-34.
Copyright © 2016 Møllegade