20. februar 2016

MB-44 Bernhard Harald Ruben

Bernhard Harald Ruben blev født i København i 1829. Hans far Isak Hendel Ruben var en driftig forretningsmand, som etablerede et bomuldsvæveri på Rolighedsvej, som Bernhard Ruben i 1862 blev medejer af.

Efter farens død i 1868 blev Bernhard Ruben eneejer af forretningerne, men i 1876 brændte væveriet. Det var en mulighed for at modernisere fabrikken, og den mulighed greb Bernhard Ruben. Han flyttede også andre af sine forretninger til Rolighedsvej og anlagde et blegeri. Firmaet blev det største af sin art i landet.

Bernhard Ruben var gift med Ida Koppel, og de fik fem børn. Efter Bernhard Rubens død i 1896 fortsatte hans enke virksomheden. Ægteparret efterlod sig efterfølgende store legater.

Smedejernsgitteret omkring gravstedet er et af de bedst bevarede. I 1800-tallet var mange gravsteder på pladsen indhegnet, men hovedparten af dem er med tiden gået til.
Copyright © 2016 Møllegade