18. februar 2016

X-0 Ukendte engelske soldaterI 1807 kunne Danmark ikke længere optræde som neutral i krigen mellem Frankrig og England. I august samme år reagerede England lynhurtigt og brutalt ved at angribe Danmark for at erobre den danske flåde og samtidig skaffe fri adgang til Østersøen. 

30.000 engelske soldater gik i land på Sjælland og belejrede hurtigt København, og i september indledte englænderne et voldsomt bombardement af hovedstaden. Det betragtes ofte som det første terrorangreb på en europæisk hovedstad.


VIDEO: Afdøde personer i Karre X i Møllegade

De danske forsvarere prøvede at bryde belejringen, og den danske Hans Jørgen Blom beskriver kampen, hvor de engelske soldater blev trængt tilbage fra den forreste del af Nørrebro: ”Indtil de nåede jødekirkegården, hvor de satte sig bag det derværende plankeværk og åbnede en morderisk ild, der standsede vor fremrykning, hvorpå deres tililende forstærkninger snart tvang vor ringe styrke til at gå tilbage,” skriver major Blom.

Seks til otte engelske soldater døde under kampene og blev uden tilladelse begravet på Mosaisk Nordre Begravelsesplads. Menighedens krav om senere at få dem flyttet, blev afvist af sundhedsmæssige årsager. De præcise gravsteder kendes ikke længere, men de ligger begravet tæt ved indgangen, i dag markeret med X-0.
Copyright © 2016 Møllegade