21. februar 2016

A-11-25 Hanna Adler

Hanna Adler deler nok gravsten med sine forældre, men gennem hele livet betød det alt for hende at være uafhængig af andre for at kunne leve sit liv og nå sine mål.

Hanna Adler var datter af bankdirektør og politiker David Baruch Adler og Jenny Raphael og voksede derfor op i stor rigdom sammen med sine fem søskende. Da Hanna Adler blev født i 1859, boede familien i en villa på Frederiksberg i det, der var landlige omgivelser med stor have ned mod Frederiksberg Allé. Senere købte hendes far palæet Ved Stranden 14, men det blev især Nærumgaard, som Hanna betragtede som barndomshjemmet.

Blandt sine søskende var hun tættest med lillesøsteren Ellen, som senere blev gift med Christian Bohr og fik sønnerne Niels og Harald Bohr. Hanna Adler havde et tæt forhold med ikke mindst Nobel-pristageren Niels Bohr gennem hele livet.

”Fra min tidligste barndom har jeg levende erindringer om hendes aktive og kærlige deltagelse i alt, hvad der angik hendes søskende og deres børn,” skrev Niels Bohr i 100-året for Hanna Adlers fødsel.


Hanna Adler blev student i 1885 og blev siden mag.scient i fysik. Hun og veninden Kirstine Meyer blev de første kvindelige fysikere i Danmark. Men Hanna Adler ville ikke være videnskabsmand – og hun tog samtidig eksamen som institut-bestyrerinde.

Studerede i USA
Hanna Adler var dog ikke tilhænger af de private pigeskoler, som på det tidspunkt var kvinders eneste måde at opnå en højere uddannelse. I stedet tog hun til USA for at studere den amerikanske måde at drive fællesskole.

I 1893 kom hun hjem og oprettede H. Adlers Fællesskole på Sortedam Dosseringen. Skolen var unik for sin tid, som det fremgår af skolens program fra første færd: ”I den Skole, som jeg nu opretter, ville Drenge og Piger altid blive underviste og opdragne sammen,” skrev Hanna Adler.

Det var altså en enhedsskole for begge køn, som fulgtes gennem hele skoletiden og havde alle fag sammen. Fællesskolen blev først et generelt princip i  Københavns Kommune i 1946.

Sortedamskolen
Hanna Adler var rektor på skolen fra 1893 til 1929. Hun skænkede skolen til kommunen i 1918 under betingelse af, at den fortsatte som fællesskole. Skolen blev til Sortedam Gymnaisum og senere Sortedamskolen.

I en alder af 84 år blev Hanna Adler i 1943 anholdt af den tyske besættelsesmagt og fængslet i Horserødlejren. Tidligere elever overtalte Udenrigsministeriets direktør til personligt at aflevere et brev til besættelsesmagtens leder doktor Best. I brevet trodsede 400 tidligere elever deres personlige fare og skrev under på kravet om at få Hanna Adler løsladt. Hun blev løsladt med krav om, at hun ikke måtte forlade Danmark og kunne således færdes frit i Københavns gader.

Hanna Adler døde som 87-årig i 1947. Hun var ugift og havde ingen børn. Hun var en af de sidste, som blev begravet i Møllegade og hviler side om side med sine forældre. Det er grav A-11-25.
Copyright © 2016 Møllegade