21. februar 2016

B-5-27 Simon Aron Eibeschütz

Simon Aron Eibeschütz blev født i København i 1786 som søn af Aron Eibeschütz og Serie Levy. Hans far kom fra den daværende danske by Altona, men slægten kan føres tilbage til Østrig og byen Eibenschitz, som familienavnet er afledt af.

Simon Eibeschütz handlede med varer og værdipapirer og grundlagde en meget stor formue via både dristige og kloge spekulationer. Da han døde i 1856 efterlod han sig således en arv på 1,2 mio. kroner, selv om han gennem livet var en ivrig filantrop og støttede en række velgørende formål.

Han var først gift med Esther Behrend, men blev skilt og giftede sig derefter med Rose Wallichs, men efterlod sig ingen andre arvinger end hustruen. Da Simon Eibeschütz trak sig tilbage, skrev ægteparret testamente og stiftede to store legater – et i hvert af ægtefællernes navne - til bl.a. kulturelle og videnskabelige formål.

Simon Eibeschütz havde titel af justitsråd og er begravet i grav B-5-27, side om side med Rose.
Copyright © 2016 Møllegade