21. februar 2016

B-5-43 Liepmann Fraenckel

Liepmann Fraenckel blev født i Parchim i Mecklenburg i enten 1772 eller 1774, det er fortidens protokoller ikke helt enige om. Men han flyttede til København i 1792 for at blive uddannet som handelsmand, som hans far Moses Isaac ønskede det.

Men den unge Liepmann Fraenckel drømte om at blive kunstner, og det fik han nu mulighed for. Han besøgte Kunstakademiet og blev elev i portrætmaling hos Johannes Ludvig Camradt, især i miniaturemaleri.

Han var meget rost for sine arbejder og blev hofminiaturemaler hos Frederik 6. og Christian 8. Da miniaturerne blev erstattet af fotografier, blev han også tapetfabrikant og blev i 1841 hoftapetfabriktør – selv om han hele livet fortsatte med at male portrætter.

Liepmann Fraenckel var gift med Mariane (Mirjam) Rosbach og fik fem børn. I hvert fald to af sønnerne fulgte i hans tapetserede fodspor og gik ind i familiefirmaet. Liepmann Fraenckel døde i 1857 og er begravet i B-5-43, side om side med sin hustru.
Copyright © 2016 Møllegade