21. februar 2016

H-5-21 Israel Isaac Weel

Israel Weel blev født i 1787 – selv om der hersker en del usikkerhed omkring hans fødselsår. Han var manufakturhandler og grosserer.

Han blev gift med Martha Meyer i 1827, men hun døde allerede i 1833 i en alder af 35 år og efterlod sig mand og to børn. I 1850 boede Israel Weel hos sin bror David.

Israel Isaac døde i 1869 og er begravet i Møllegade i H-5-21.
Copyright © 2016 Møllegade