21. februar 2016

H-7 Levin Isaac Kalisch

Levin Kalisch blev født i Amsterdam i 1779 eller 1780.

Han etablerede i København sammen med sin svoger Heimann Jacob Bing i 1803 ”Bing og Kalisch’s Institut for Jødisk Ungdom” – en skole, som skulle give de jødiske børn mulighed for undervisning på samme måde som de kristne børn. For på dette tidspunkt, måtte de jødiske børn ikke gå i de kristne skoler.

I 1820 overtog han selv instituttet, mens Heimann Jacob Bing etablerede sin store papir- og kunsthandel. Levin Isaac Kalisch drev selv skolen videre, og den opførte først ved hans død i 1840.

Levin Isaac Kalisch var gift med Sara Bing, som også var fra Amsterdam, og de fik to børn. De er begravet side om side i Møllegade i H-7-44 og H-7-45.
Copyright © 2016 Møllegade