21. februar 2016

MB-89-90 Jacob Herman Bing og Meyer Herman Bing

Brødrene Meyer og Jacob Bing var succesrige og solide forretningsmænd, hvis navne selv i dag står malet på noget så skrøbeligt som porcelæn.

Deres far Heimann Jacob Bing rejste til København i 1799 og oprettede sammen med sin svoger landets første jødiske skole. Han ligger begravet i grav G-6-10. I 1820 etablerede Heimann Jacob Bing en bog- og papirhandel, hvor hans ældste søn Meyer Herman Bing allerede som ung kom til at arbejde.

I 1838 blev Meyer Herman Bing optaget som medejer af forretningen, som nu fik navnet H. J. Bing & Søn og var byens største papir- og kunsthandel. I 1844 døde faren, hvorefter de to brødre i fællesskab overtog forretningen.

H. J. Bing & Søn drev også forlagsvirksomhed og udgav blandt andet udsøgte udgaver af Bibelen, men også mange andre værker. De to brødre var gift med de to søstre Eva og Henriette og bestilte en oversættelse af Heinrich Hoffmanns Struwwelpeter af deres svoger, Simon Levin Simonsen. I Simonsens danske oversættelse tilføjede han også tre egne historier i det, der blev Den Store Bastian, som er solgt i over 300.000 eksemplarer på dansk. Simon Levin Simonsen ligger begravet i grav J-17-4.


Men i 1852 fik Meyer og Jacob Bing besøg af Frederik Vilhelm Grøndahl, som var figurmager og udlært på Den Kongelige Porcelainsfabrik. Han var dog raget uklar med fabrikken – og foreslog nu de to driftige forretningsfolk i fællesskab at oprette en ny porcelænsfabrik. Grøndahl skulle bidrage med sin ekspertise, mens brødrene Bing skulle bidrage med penge og købmandskab.

Den 4. januar 1853 skrev brødrene Bing kontrakt med Grøndahl, og porcelænsfabrikken Bing & Grøndahl var en realitet. I april samme år var der rejsegilde i landlige omgivelser på Vesterbrogade. Kort efter fik brødrene Bing tilladelse af Indenrigsministeriet til at besøge Den Kongelige Porcelainsfabrik for at se på konstruktionen af ovne og indhente andre oplysninger. Det var et eksempel på effekten af den helt nye Grundlov og dens fordele for den frie konkurrence.

Bing & Grøndahl fremstillede i starten figurer i biscuit, som er uglaseret, hvidt porcelæn. Men brødrene Bing indså hurtigt, at Bing & Grøndahl også var nødt til at producere glaseret porcelæn for at skabe en sund forretning og satte gang i produktionen af kopper, tallerkener, vaser og senere juleplatter.

Frederik Grøndahl døde allerede i 1856, men brødrene Bing kunne trække på yngre medarbejdere til at drive den kunstneriske del af fabrikken videre, og den blev hurtigt et eksempel på den nye tids industri. I 1885 overtog Jacob Herman Bings søn Harald Bing ejerskabet af fabrikken, som ti år senere blev et aktieselskab, men drevet af familien i mange generationer.

Blandt mange produkter fra Bing & Grøndahl kan især nævnes Mågestellet, som i 1950erne fik prædikatet ”Danmarks nationalstel”, og de berømte juleplatter, som var verdens første ved udgivelsen i 1895. I 1987 fusionerede Bing & Grøndahl med konkurrenten Den Kongelige Porcelænsfabrik under navnet Royal Copenhagen.

Meyer Herman Bing var ved siden af sit forretningsvirke også medlem af Borgerrepræsentationen og Folketinget og direktør for de to jødiske skoler, Friskolen for Drengebørn og Carolineskolen.

Hans søn Jacob Martin Bing overtog H. J. Bing & Søn i 1863, mens en anden søn var redaktør Herman Bing, som brugte en del af sin arv fra faren til at stifte dagbladet Politiken sammen med Viggo Hørup og Edvard Brandes.

Meyer Herman Bing ligger begravet ved siden af sin hustru Eva – og ved siden af sin bror Jacob Herman Bing, som ligger side om side med sin hustru Henriette. Det er gravene MB-89 og MB-90.
Copyright © 2016 Møllegade