20. februar 2016

Ofte stillede spørgsmål

Er begravelsespladsen stadig i brug?
Nej. Den sidste begravelse fandt sted i 1967 og siden 1886 hvor Det Mosaiske Troessamfund erhvervede en ny begravelsesplads - Mosaisk Vestre Begravelsesplads på ydre Vesterbro - er der stort set kun foretaget begravelser hvor der i forvejen var reserveret gravplads.

Ligger nogle gravsten ned på grund af hærværk?
En række sten i området X-5 ligger ned som følge af en sefardisk (portugisisk) tradition. Øvrige liggende sten er væltet eller er blevet lagt ned som følge af tidens tand, en del væltede under det engelske bombardement af København i 1807, hvor engelske soldater, som havde en lejr tæt på - angiveligt også morede sig med hoppe over plankeværket og vælte gravsten.

Hvorfor vender de fleste gravsten på pladsen samme vej?
Som udgangspunkt vender jødiske grave mod Jerusalem. Der hvor dette ikke har været muligt følges dog fortsat den ide, at den afdøde lægges i jorden med benene mod Jerusalem.

Har den udsmykkede teglstensbygning (Møllegade 10) været en synagoge?
Nej. Mellem inspektørboligen og beboelsesejendommen Møllegade 10 lå tidligere et stort kapel. Arkitekten bag Møllegade 10 ønskede at skabe en arkitektonisk balance mellem kapellet og ejendommen, og derfor udsmykkede han facaden med elementer, der spejlede sig i kapellet.

Hvorfor bærer mænd kalot på begravelsespladsen?
Traditionen om en kipa, keppish eller kalot stammer fra Moses' samtale med Gud ved Sinaj Bjerg. Det er tradition, at mænd benytter en eller anden form for hovedbeklædning ved besøg i Synagogen og i det hele taget når man ønsker at vise respekt for et givet sted eller en given situation. Denne tradition gælder ikke kvinder.

Hvad betyder Beit Olam egentlig?
Det er hebraisk og kan oversættes til "Evighedens Hus". Det er jødisk skik, at graven er den afdødes eje til evig tid, og derfor sløjfes jødiske grave ikke. Det betyder også, at alle de ca. 6000 personer, som er begravet i Møllegade, stadig hviler der. Derfor kaldes begravelsespladser - herunder den i Møllegade - for Beit Olam.
Copyright © 2016 Møllegade