20. februar 2016

X-17 Calmer Joachim Hambro


Calmer Joachim Hambro blev født Calmer Joachim Levy i Slesvig-Holsten i 1747, men voksede op i Hamborg. Han flyttede til København i 1778 og ønskede at ændre sit efternavn til barndomsbyen Hamborgs navn, men en embedsmand stavede navnet forkert, så han kom til at hedde Calmer Hambro.

I København ernærede han sig som silke- og klædehandler og etablerede handelsfirmaet C. J. Hambro & Søn. Han var gift med Toba Levy, og de fik fire børn.

Sønnen Joseph blev en succesfuld grosserer og udnævnt til hofråd i 1821. Barnebarnet Carl Hambro konverterede til kristendommen og drev familiefirmaet videre sammen med sin far, før de drog til London. Her stiftede Carl Hambro i 1839 den indflydelsesrige Hambros Bank, som blev en af Englands største investeringsbanker og fungerede som de skandinaviske kongers primære bank i årtier. Carl Hambro blev udnævnt til baron.

Calmer Joachim Hambro døde i 1806. Han er begravet i Møllegade i X-17.
Copyright © 2016 Møllegade