20. februar 2016

X-3-25 Tobias Abraham


Tobias Abraham blev født i Dessau, men fik i 1754 tilladelse til at nedsætte sig som jødisk skolemester i Fredericia. Han var gift med Jette Calman Isac. Sammen med sønnen Hartvig oprettede han i 1761 virksomhed, som fabrikererede blyanter og penne i København.

I 1700-tallet lå begravelsespladsen langt uden for Københavns volde. Det kunne derfor være svært at arrangere transport af de afdøde til Møllegade i en menighed, som ifølge folketællingen i 1728 bestod af i alt 331 personer.

I 1768 stiftede Tobias Abraham derfor ”Ligfølgeselskabet”, som hjalp med transporten og viste den afdøde ærbødighed uden skelen til dennes status i samfundet.

Tobias Abrahams ligfølgeselskab findes stadig, i dag under navnet ”Jødisk Broderselskab af 1768”. Tobias Abrahams gravsten er også af nyere dato og blev sat op af selskabet i 1968, som var 200-året for selskabets stiftelse.

Tobias Abraham – også kendt som Tobias Dessau – døde i 1772. Hans hustru Jette var død i 1755 og begravet i Fredericia.

På gravstenen står der bl.a.:

De i støvet skjulte førte liflig tale om en ædel mand, og de tilføjede velkomstfred over et retsindigt menneske, som af hele sit sind havde været lydhør og gransket for de seneste slægter. Han stiftede til ihukommelse et broderskab for sjælenes vederkvægelse. Han vandrede i fromhed og bøjede sin skulder for livets tilskikkelser (…) han blev begravet i nærværelse af en stor forsamling af sit folk. (Overs. Elias Levin)


Copyright © 2016 Møllegade