20. februar 2016

X-17-24 Regina de Meza , f. Belinfante

Regina Belinfante blev født i 1714 og var gift med lægen Salomon Theophillus de Meza, men måtte opleve at miste to af sine tre sønner, før de fyldte 25 år. 

Hendes ældste søn Abraham Salomon de Meza studerede medicin, men døde allerede som 21-årig i 1773. Han ligger også begravet i Møllegade i grav X-3-38-24. Den næstældste søn Justus de Meza døde som 24-årig i Leipzig.

Men i 1783 blev den yngste søn Christian Jacob de Meza den første jøde, der blev dr.med. ved Københavns Universitet. Samme år konverterede han dog til kristendommen – og selvsamme dag døde hans mor…

Senere samme år konverterede også hans far Salomon de Meza til kristendommen.

Christian de Meza

Regina de Mezas barnebarn Christian de Meza blev i øvrigt overgeneral for hæren i december 1863 og havde derfor ansvaret for tropperne, da krigen mod Tyskland brød ud. Christian de Meza var derfor også manden, der officielt besluttede at rømme Dannevirke-stillingen i 1864.


Regina de Mezas gravsten mangler, men skiltet markerer, hvor hun er begravet.
Copyright © 2016 Møllegade