20. februar 2016

MG-56 Isaac Wulff Heyman

Isaac Wulff Heyman blev født i København i 1818 som søn af Wulff Philip Heyman og Gitl Moses.

Isaac Wulff Heyman
Isaac Wulff Heyman blev udlært i handelsfirmaet Moses & Søn G. Melchior, hvor han mødte Joseph Marcus Levin. De stiftede i fællesskab i 1836 vekselererfirmaet J. M. Levin & Co, da Isaac Wulff Heyman var bare 18 år gammel. Han forlod firmaet i 1848.

Sammen med sin far anlagde han i 1853 Bryggeriet Svanholm, som bryggede bajersk øl. Han drev bryggeriet til sin død i 1884. Otte år senere indgik det i De Forenede Bryggerier.

Blandt Isaac Wulff Heymans søskende var Philip Wulff Heyman, som var hans halvbror efter faren. Philip Wulff Heyman lod sig formentlig inspirere af familiens interesser i bryggerier, da han i 1873 grundlagde Tuborg og selv var direktør for bryggeriet, mens det lancerede både Rød og Grøn Tuborg. Philip Wulff Heyman er i modsætning til sin bror begravet på Mosaisk Vestre Begravelsesplads.

Isaac Wulff Heyman havde dog også mange andre interesserer end bryggeriet. Han anlagde den kemiske fabrik Sophiehaab og var medejer af Christianshavns Dampmølle, ligesom han overtog Roeskilde Spritfabrik. Spritfabrikken fusionerede i 1881 med De danske Spritfabrikker. Han var også medstifter af Industribanken og var i ni år medlem af Borgerrepræsentationen.

Han var gift med Johanna Levysohn. De fik 10 børn. Isaac Wulff Heyman døde som sagt i 1884 og er begravet i Møllegade. Det er grav MG-56.
Copyright © 2016 Møllegade