21. februar 2016

MB-96 Therese og Martin Ruben Henriques

Martin Ruben Henriques blev født i København i 1825 som søn af Jorika Melchior og Ruben Henriques jr. Han overtog sammen med sin bror Aron farens store vekselerfirma R. Henriques jr.

Han var gift med Therese Abrahamson, som blev blev født i Rødby i 1833. De blev gift i 1854. Parret havde mange venner fra kunstverdenen, bl.a. balletmester August Bournonville og digteren H. C. Andersen, hvis brevkorrespondance er bevaret.

Henriques-parret introducerede også H. C. Andersen for ægteparret Dorothea og Moritz Melchior, hvor Dorothea var Martins søster. Der opstod i løbet af de kommende et varmt venskab mellem Melchior-parret og digteren, hvor især Dorothea Melchior havde en omfattende brevkorrespondance med H. C. Andersen.

Selv om H. C. Andersen bevarede et tæt venskab med begge de to ægtepar, opholdt han sig i de sidste år af sit liv mest hos Melchior-parret, hvor han både boede i deres hjem på Højbro Plads og på deres landsted Rolighed på det nuværende Østerbro.


Den afdøde museumsinspektør Niels Oxenvad beskriver på H. C. Andersen Centret med reference fra Henriques-parrets oldebarn Kristian Hvidt, at man i Henriques-familien grinede over, at Melchior-parret så H. C. Andersens overgang fra Henriques til Melchior som gnidningsfrit:

”I familien Henriqes omtalte man overgangen lidt mere bramfrit, idet man om Melchiors sagde, at ”først røvede de ham, siden myrdede de ham”, det sidste ment som en spøgefuld hentydning til, at Andersen jo døde under ophold hos Melchiors på Rolighed,” skriver Niels Oxenvad.

Henriques-parret fik fem børn. Martin Ruben Henriques døde i 1912, mens Therese døde 1882. De er begravet side om side, det er grav MB-96.
Copyright © 2016 Møllegade